Srdečně vítejte !

Vážené návštěvnice a návštěvníci,
jako prezident Hornolužické společnosti nauk Vás srdečně vítám na naší internetové prezentaci.

Charles, baron de Montesquieu (1689-1755) kdysi řekl: "Å tastný je národ, jehož dějiny se nudně čtou". Hornolužické dějiny se nudně rozhodně nečtou.

Jako jedna z nejstarších německých učených společností pokračujeme v tradicích našich předků, jednak tím, že zkoumáme regionální dějiny, ale i tím, že se zabýváme novými výzvami pro regionální rozvoj. V popředí našeho zájmu stojí život naší učené společnosti, myšlenková výměna na okraji symposií, jež pravidelně pořádáme. Publikace k hornolužickým dějinám, regionálnímu vývoji a k regionálním a aktuálním speciálním tématům oslovují široké spektrum veřejnosti, takže naše společnost, jež byla založena roku 1779, může být považována za počátek historického výzkumu v Horní Lužici. Díky našim kontaktům s polskými a českými historiky můžeme pracovat bez ohledu na hranice, a takto získané znalosti ovlivňují naši další práci. Udělování vědecké ceny Hermanna Knotheho pro Horní Lužici dokládá, že společnost cíleně oslovuje mládež a vědecký dorost, skutečnost, jež se rovněž obráží ve smíšené věkové struktuře našeho spolku. Historické bádání není statickou záležitostí, jsme otevřeni novým poznatkům, novým podnětům a modernímu dějepisectví v Horní Lužici.

Buďte proto srdečně vítáni, při brouzdání po našich webových stránkách, poznávání našich cílů a dějin a snad i objevování té či oné zajímavosti … snad ve Vás vzbudí tyto poznatky zájem o Horní Lužici, popř. se začnete zabývat historií tohoto regionu. Těšíme se na Vás …

Se srdečným pozdravem

Dr. Lars-Arne Dannenberg
Prezident